Návěs v designu Praga

Továrnímu teamu Praga jsme vytvořili design jejich závodního návěsu.